Obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Kielce Autor: RSS Aktualności - StaszicowskiePress

Obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Kielce Autor: RSS Aktualności

W ratuszu odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Kielce. Podczas spotkania, któremu przewodniczył prezydent Kielc Bogdan Wenta, podsumowano stan bezpieczeństwa, porządku publicznego, oraz spokoju w Kielcach za rok 2023 oraz sprawy bieżące dotyczące bezpieczeństwa w mieście.

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Sfinansowano ze środków @NarodowyInstytutWolności-CentrumRozwojuSpołeczeństwaObywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO @KomitetdosprawPożytkuPublicznego.

Scroll to Top
Skip to content