Nawy burmistrz Osieka - StaszicowskiePress

Nawy burmistrz Osieka

Magdalena Marynowska złożyła ślubowanie jako pierwsza w historii Osieka kobieta burmistrz.

Ma 41 lat, pochodzi z Długołęki w gminie Osiek, obecnie mieszka w Osieku. Tytuł magistra uzyskała w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Kielcach na kierunku ekonomia, ze specjalizacją: zarządzanie regionem i usługami publicznymi. Licencjat natomiast dały jej studia na Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji im. Prof. E. Lipińskiego w Kielcach, na kierunku politologia o specjalizacji: międzynarodowa integracja polityczna i gospodarcza. Wykształcenie wyższe uzupełniła dodatkowo studiami podyplomowymi: Profesjonalista OWES – kluczowe kompetencje doradców i animatorów.

W latach 2007-2015 dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku. Od 2015 roku, wspólnie z trzema partnerkami, stoi za sterami Fundacji Aktywizacji i Rozwoju „FARMa” z siedzibą w Osieku.

Sfinansowano ze środków @NarodowyInstytutWolności-CentrumRozwojuSpołeczeństwaObywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO @KomitetdosprawPożytkuPublicznego.

Scroll to Top
Skip to content