Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Kielce Autor: RSS Aktualności - StaszicowskiePress

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Kielce Autor: RSS Aktualności

W czwartek 29 lutego o godz. 12 w Sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1 odbędzie się sesja Rady Miasta Kielce zwołana zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek jednej czwartej ustawowego składu Rady Miasta Kielce, który złożony został w dniu 23 lutego 2024 r.

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Sfinansowano ze środków @NarodowyInstytutWolności-CentrumRozwojuSpołeczeństwaObywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO @KomitetdosprawPożytkuPublicznego.

Scroll to Top
Skip to content