Młodzi kielczanie wybrali swoich przedstawicieli w Młodzieżowej Radzie Miasta Autor: RSS Aktualności - StaszicowskiePress

Młodzi kielczanie wybrali swoich przedstawicieli w Młodzieżowej Radzie Miasta Autor: RSS Aktualności

Dzięki nim, głos młodzieży będzie bardziej słyszalny. Poznaliśmy wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Kielce IV kadencji na lata 2023-2025. Uczniowie szkół ponadpodstawowych wybrali 18 radnych, którzy będą ich reprezentować i zgłaszać „dorosłej” radzie swoje opinie i postulaty.

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Sfinansowano ze środków @NarodowyInstytutWolności-CentrumRozwojuSpołeczeństwaObywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO @KomitetdosprawPożytkuPublicznego.

Scroll to Top
Skip to content