„Mimo trudności działaliśmy skutecznie”. Prezydent Kielc Bogdan Wenta podsumował swoją kadencję Autor: RSS Aktualności - StaszicowskiePress

„Mimo trudności działaliśmy skutecznie”. Prezydent Kielc Bogdan Wenta podsumował swoją kadencję Autor: RSS Aktualności

– COVID, wojna w Ukrainie, a co za tym idzie wysoka inflacja, podwyżki cen paliw i energii, wzrost kosztów funkcjonowania miasta i utrudniony dostęp do środków unijnych, mocno wpłynęły na działania podejmowane przez miasto – mówił podczas wystąpienia na sesji Rady Miasta prezydent Kielc Bogdan Wenta. Ostatnie obrady w tej kadencji odbyły się w czwartek, 4 kwietnia.

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Sfinansowano ze środków @NarodowyInstytutWolności-CentrumRozwojuSpołeczeństwaObywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO @KomitetdosprawPożytkuPublicznego.

Scroll to Top
Skip to content