Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego apeluje do Prezydenta i Rady Miasta ws. finansowania sportu. - StaszicowskiePress

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego apeluje do Prezydenta i Rady Miasta ws. finansowania sportu.

Z uwagi na postępujące obniżanie poziomu finansowania sportu w konkursach organizowanych przez Urząd Miasta Kielce, w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, Miejska Rada Pożytku Publicznego w Kielcach przyjeła stanowisko skierowane do władz miasta.

W piśmie, które trafiło do Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta, czytamy m.in.

Po zapoznaniu się z propozycją dotyczącą otwartego konkursu na finansowanie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2024 oraz biorąc pod uwagę obecną sytuację w sporcie młodzieżowym, jak również budżety z poprzednich lat w tym zakresie, pragnie przedstawić swoją opinię i złożyć kilka wniosków.

Po pierwsze chcemy zwrócić szczególną uwagę na sport młodzieżowy i amatorski, który często przez opinię publiczną mylony jest ze sportem zawodowym. Mówimy tutaj o szkoleniu prowadzonym przez kieleckie kluby sportowe, szkoleniu dedykowanym dla dzieci i młodzieży i ich udziale w imprezach sportowych. Mówimy tutaj o tysiącach najmłodszych dzieciaków, które poprzez amatorskie uprawianie sportu, po pierwsze i najważniejsze, uczą się systematyczności, dbają o tężyznę fizyczną, uczą się pracy w zespole czy też, co dzisiaj jest ogromnym problemem, zamiast przy tablecie czy telefonie, setki, a nawet tysiące godzin rocznie spędzają na treningach oraz biorąc udział w rywalizacji sportowej. (…)

Jeżeli chcemy ją zachować konieczny jest po pierwsze – powrót do finansowania sportu w kwocie
jaka była przeznaczana na sport młodzieżowy 3 lata temu . Dzisiaj na sport amatorski i młodzieżowy

Miasto przeznacza bowiem kwotę 1.450.000 zł czyli o 45,50 % mniejszą niż w 2022 roku!!! , a jesteśmy po inflacji i realnie powinna to być kwota większa o minimum 20 % w stosunku do tej z 2022 roku. Jest to pierwszy bezwzględny warunek aby móc mówić o zachowaniu przynajmniej w bieżącym roku dobrze zorganizowanego systemu.
Aby jeszcze bardziej zobrazować jak prezentuje się finansowanie sportu przedstawiamy dokładne kwoty z ostatnich pięciu lat.
W 2024 roku budżet przeznaczony na dotacje dla klubów, organizacji sportowych jest mniejszy o 650.000 tysięcy złotych porównaniu do roku 2020 !!!

Kolejny krok, to długofalowe – systemowe działanie, które wydaje się zasadne i powołanie Rady Sportu składającej się osób, którzy mają ogromne doświadczenie w organizacji życia sportowego i szkoleniu, a takich naprawdę w Kielcach nie brakuje (…)

Wspólne działania ww. Rady, Prezydenta i środowiska sportowego mogłyby przynieść korzyści, szczególnie jeżeli chodzi o systemowe wypracowanie zasad finansowania sportu dzieci i młodzieży oraz współpracy na szczeblu kluby-szkoła-uczelnie wyższe.
Dobrą praktyką mogłoby być nawiązanie współpracy z wydziałem sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa i w pewnych aspektach ustalenie wspólnych działań w obszarze kieleckiego sportu.

FOT. MRDPP w Kielcach

Sfinansowano ze środków @NarodowyInstytutWolności-CentrumRozwojuSpołeczeństwaObywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO @KomitetdosprawPożytkuPublicznego.

Scroll to Top
Skip to content