Miasto Kielce złożyło wniosek o dofinansowanie rewitalizacji Parku Dolina Silnicy Autor: RSS Aktualności - StaszicowskiePress

Miasto Kielce złożyło wniosek o dofinansowanie rewitalizacji Parku Dolina Silnicy Autor: RSS Aktualności

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu wzdłuż Silnicy od alei IX Wieków Kielc do ul. Jesionowej. Dzięki niemu mają powstać miejsca do odpoczynku, organizacji imprez plenerowych, drewniane tarasy, strefy rekreacji, boiska np. do siatkówki, badmintona, stoliki do tenisa stołowego, kładki nad poziomem terenu. Zakłada on zachowanie i przywrócenie naturalnej roślinności dolin rzecznych. Miasto chce pozyskać na ten cel 24 mln zł dofinansowania z środków unijnych.

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Sfinansowano ze środków @NarodowyInstytutWolności-CentrumRozwojuSpołeczeństwaObywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO @KomitetdosprawPożytkuPublicznego.

Scroll to Top
Skip to content