Łóżka rehabilitacyjne trafiły do DPS im. św. Brata Alberta w Kielcach - StaszicowskiePress

Łóżka rehabilitacyjne trafiły do DPS im. św. Brata Alberta w Kielcach

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych im. Stanisława Staszica, dzięki wsparciu Fundacji PKO zakupiło i przekazało pięć łóżek rehabilitacyjnych dla potrzeb DPS im. Św. Brata Alberta przy ulicy Żeromskiego w Kielcach.

– „Świętokrzyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych im. Stanisława Staszica to nie tylko działania w sferze kultury oraz sportu, to również inicjatywy skierowane do najbardziej potrzebujących mieszkańców naszego regionu. Znajdujemy się dzisiaj w DPS przy ulicy Żeromskiego w Kielcach, gdzie mam ogromną przyjemność w imieniu organizacji przekazać pięć specjalistycznych, w pełni regulowanych łóżek rehabilitacyjnych dla potrzeb osób przebywających w DPS im. Św. Alberta” – mówił koordynator projektu „Staszic dla potrzebujących” Szymon Kotyza

– „ Stowarzyszenie Staszicowskie, dzięki wsparciu Fundacji PKO BP przekazało 5 specjalistycznych łóżek rehabilitacyjnych Domowi Pomocy Społecznej im. Św. Alberta przy ulicy Stefana Żeromskiego 6. Nowoczesne łóżka, dostosowane do potrzeb osób starszych i schorowanych, mają na celu poprawę ich jakości życia. Inicjatywa ta jest odpowiedzią na wyzwania finansowe, z jakimi borykają się DPSy, ograniczające ich zdolności do zapewnienia niezbędnej opieki. Dzięki tej akcji Stowarzyszenie Staszicowskie wraz z Fundacją PKO BP pokazują, że solidarność społeczna i wsparcie dla potrzebujących mogą realnie zmieniać świat na lepsze.” – mówił Wiceprezes Stowarzyszenia Łukasz Trojak

– ” Chciałbym serdecznie podziękować osobom i instytucjom, bez których nie byłoby możliwe wsparcie dla osób mieszkających w DPS. Szczególne podziękowania składam Pani dyrektor Alinie Roguli za prace, którą wkłada w funkcjonowanie ośrodka. Dziękuję Fundacji PKO, która wspomogła projekt. Nie można zapominać o przyjaciołach organizacji tj. Panu prezesie Piotrze Sitniku, który jest właścicielem Orto Medico oraz o nieocenionej pomocy Pana Rafała Nowaka” kontynuował Kotyza.

Projekt „Staszic dla potrzebujących” zrealizowany został dzięki darowiźnie Fundacji PKO Banku Polskiego. Kwota przyznana na realizację projektu to 20000 zł.

Sfinansowano ze środków @NarodowyInstytutWolności-CentrumRozwojuSpołeczeństwaObywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO @KomitetdosprawPożytkuPublicznego.

Scroll to Top
Skip to content