Konsultacje społeczne związane z dostępnością transportu publicznego i mobilności dla osób ze szczególnymi potrzebami. - StaszicowskiePress

Konsultacje społeczne związane z dostępnością transportu publicznego i mobilności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące rozwiązań służących dostępności transportu publicznego i mobilności dla osób ze szczególnym potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Celem konsultacji jest zapewnienie udziału społeczeństwa w ocenie rozwiązań służących dostępności transportu publicznego i mobilności w Kielcach i w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym. Rozwiązania te będą przyczyniały się do podejmowania na terenie Kielc oraz KOF-u, spójnych działań służących rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej.

Wyniki konsultacji zostaną wykorzystane w pracach nad przygotowaniem projektu pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym”, realizowanego w ramach środków z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027.

Ankieta dostępna jest na: https://konsultacje.kielce.eu/konsultacje-mobilnosc-miejska-2024.html

Źródło: Kielce.eu

Artykuł sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO
Komitet do spraw Pożytku Publicznego.

Scroll to Top
Skip to content