Konsultacje społeczne dotyczące terenu w północnej części Kielc, przy ul. Zagnańskiej Autor: RSS Aktualności - StaszicowskiePress

Konsultacje społeczne dotyczące terenu w północnej części Kielc, przy ul. Zagnańskiej Autor: RSS Aktualności

Konsultacje dotyczą trzeciego wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.3.2 – W REJONIE ULIC ZAGNAŃSKIEJ I WITOSA – CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWE” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Obszar planu obejmuje teren położony w północnej części miasta Kielce, przy ulicy Zagnańskiej.

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Sfinansowano ze środków @NarodowyInstytutWolności-CentrumRozwojuSpołeczeństwaObywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO @KomitetdosprawPożytkuPublicznego.

Scroll to Top
Skip to content