Konsultacje społeczne dotyczące powołania Komitetu Rewitalizacji w Kielcach Autor: RSS Aktualności - StaszicowskiePress

Konsultacje społeczne dotyczące powołania Komitetu Rewitalizacji w Kielcach Autor: RSS Aktualności

Jeszcze tylko przez tydzień mieszkańcy Kielc mogą zgłaszać swoje uwagi, opinie i propozycje do projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz działania Kieleckiego Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje społeczne trwają do 27 maja.

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Artykuł sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO
Komitet do spraw Pożytku Publicznego.

Scroll to Top
Skip to content