Konsul Generalny Węgier z wizytą w Kielcach Autor: RSS Aktualności - StaszicowskiePress

Konsul Generalny Węgier z wizytą w Kielcach Autor: RSS Aktualności

Prezydentka Kielc Agata Wojda i jej zastępca Bartłomiej Zapała spotkali się z Tiborem Gerencsérem Konsulem Generalnym Węgier w Krakowie. Dyplomacie towarzyszył Andrzej Łukasik, który od 2022 roku sprawuje funkcję Konsula Honorowego Węgier w Kielcach. W spotkaniu wziął udział również Karol Gadowski z Biura Promocji i Współpracy z Zagranicą w Wydziale Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Kielce. Wizyta miała charakter kurtuazyjny, rozmawiano o dotychczasowej współpracy i najbliższych planach.

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Artykuł sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO
Komitet do spraw Pożytku Publicznego.

Scroll to Top
Skip to content