Konsul generalny Francji w Krakowie gości w Kielcach Autor: RSS Aktualności - StaszicowskiePress

Konsul generalny Francji w Krakowie gości w Kielcach Autor: RSS Aktualności

Z wizytą w Urzędzie Miasta Kielce przebywał konsul generalny Francji w Krakowie Cédric Peltier. W spotkaniu z konsulem udział wzięła prezydentka Kielc Agata Wojda oraz jej zastępca Łukasz Syska. Spotkanie miało charakter kurtuazyjny, wśród podjętych tematów szczególną uwagę zwrócono na wzmocnienie współpracy w obszarze edukacji i kultury.

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Sfinansowano ze środków @NarodowyInstytutWolności-CentrumRozwojuSpołeczeństwaObywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO @KomitetdosprawPożytkuPublicznego.

Scroll to Top
Skip to content