Komunikat dla konsumentów wody z wodociągu KFP „Białogon” S.A. Autor: RSS Aktualności - StaszicowskiePress

Komunikat dla konsumentów wody z wodociągu KFP „Białogon” S.A. Autor: RSS Aktualności

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach informuje, że na podstawie analizy próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 27.11.2023r. z urządzeń wodociągowych wodociągu KFP Białogon” S.A. (po przeprowadzeniu działań naprawczych) stwierdzono, że spełnia ona wymagania mikrobiologiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i nadaje się do spożycia przez ludzi.

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Sfinansowano ze środków @NarodowyInstytutWolności-CentrumRozwojuSpołeczeństwaObywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO @KomitetdosprawPożytkuPublicznego.

Scroll to Top
Skip to content