Komendant Straży Miejskiej w Kielcach zwolniona - StaszicowskiePress

Komendant Straży Miejskiej w Kielcach zwolniona

W kieleckiej Straży Miejskiej doszło do znaczących zmian personalnych. Aneta Litwin, pełniąca dotychczas funkcję komendanta, została nagle odwołana ze stanowiska. Powodem zwolnienia są liczne oskarżenia o nadużycia, które zgłaszali pracownicy. Dotyczą one między innymi nierównego traktowania pracowników, ignorowania przypadków mobbingu oraz licznych skarg, które przyczyniły się do utraty zaufania do komendantki.

O szczegółach poinformował Dariusz Gacek, radny z klubu Perspektywy. W rozmowie z Radiem Kielce wyjaśnił, że Aneta Litwin od dłuższego czasu była w konflikcie z częścią swoich podwładnych. Wśród zarzutów znalazły się oskarżenia o zastraszanie pracowników, wymuszanie nakładania jak największej liczby mandatów, dyskryminację w kwestii wynagrodzeń, godzin pracy oraz udzielania zwolnień. Konflikty te doprowadziły do licznych skarg, które podważyły zaufanie do działań Straży Miejskiej.

Radny Gacek dodał, że według jego informacji, Aneta Litwin nie przyjęła wypowiedzenia, które wręczyła jej prezydent Agata Wojda.

Aneta Litwin pełniła funkcję komendanta kieleckiej Straży Miejskiej od kwietnia 2022 roku. Jej kandydatura została wyłoniona przez komisję konkursową i zaakceptowana przez prezydenta miasta Bogdana Wentę.

fot. portalsamorzadowy.pl

Artykuł sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO
Komitet do spraw Pożytku Publicznego.

Scroll to Top
Skip to content