Karta dla Seniora. Można zyskać zniżki i ulgi Autor: RSS Aktualności - StaszicowskiePress

Karta dla Seniora. Można zyskać zniżki i ulgi Autor: RSS Aktualności

Każda osoba, która ukończyła 60 lat i mieszka w Kielcach może bezpłatnie wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora. Pozwala ona na korzystanie ze zniżek oraz ulg w wybranych przedsiębiorstwach oraz miejskich jednostkach. W 2023 roku do końca października Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach wydał 988 kart.

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Sfinansowano ze środków @NarodowyInstytutWolności-CentrumRozwojuSpołeczeństwaObywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO @KomitetdosprawPożytkuPublicznego.

Scroll to Top
Skip to content