Kalendarz uroczystości na terenie Miasta Kielce w 2024 roku Autor: RSS Aktualności - StaszicowskiePress

Kalendarz uroczystości na terenie Miasta Kielce w 2024 roku Autor: RSS Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem uroczystości państwowych i patriotycznych zaplanowanych w 2024 roku na terenie Kielc. W programie znajdują się 42 wydarzenia z datami, lokalizacjami oraz podmiotami odpowiedzialnymi za ich organizację.

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Sfinansowano ze środków @NarodowyInstytutWolności-CentrumRozwojuSpołeczeństwaObywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO @KomitetdosprawPożytkuPublicznego.

Scroll to Top
Skip to content