IPN w nowej siedzibie Autor: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach – Aktualności - StaszicowskiePress

IPN w nowej siedzibie Autor: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach – Aktualności

Przy Alei Na Stadion 1 w Kielcach uroczyście otwarto nową siedzibę Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. W wydarzeniu wziął udział prezes IPN dr Karol Nawrocki. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki reprezentował Michał Skotnicki, wicewojewoda świętokrzyski oraz Ireneusz Piasecki, dyrektor generalny.

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Artykuł sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO
Komitet do spraw Pożytku Publicznego.

Scroll to Top
Skip to content