Inwentaryzacja parametrów technicznych budynku. Jak wykonać? Autor: RSS Aktualności - StaszicowskiePress

Inwentaryzacja parametrów technicznych budynku. Jak wykonać? Autor: RSS Aktualności

W związku z wdrożeniem przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków właściciel lub zarządca nieruchomości może uzyskać uproszczoną analizę energetyczną. Aby ją otrzymać, należy wykonać inwentaryzację budynku, wypełniając odpowiedni formularz w systemie CEEB. Inwentaryzację budynku można zamówić lub wykonać samodzielnie.

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Sfinansowano ze środków @NarodowyInstytutWolności-CentrumRozwojuSpołeczeństwaObywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO @KomitetdosprawPożytkuPublicznego.

Scroll to Top
Skip to content