Informacja na temat kwalifikacji wojskowej w 2024 roku Autor: RSS Aktualności - StaszicowskiePress

Informacja na temat kwalifikacji wojskowej w 2024 roku Autor: RSS Aktualności

Prezydent Miasta Kielce informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 120/2023 Wojewody Świętokrzyskiego 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia Planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2024 r., kwalifikacja wojskowa dla osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta Kielce przeprowadzona zostanie od 18 marca do 26 kwietnia 2024 r. (z wyłączeniem 29 marca) w budynku Internatu Zespołu Szkół Elektrycznych przy alei Tysiąclecia Państwa Polskiego 20 w Kielcach.

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Sfinansowano ze środków @NarodowyInstytutWolności-CentrumRozwojuSpołeczeństwaObywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO @KomitetdosprawPożytkuPublicznego.

Scroll to Top
Skip to content