Informacja dotycząca czasu pracy Urzędu Miasta Kielce w okresie świątecznym Autor: RSS Aktualności - StaszicowskiePress

Informacja dotycząca czasu pracy Urzędu Miasta Kielce w okresie świątecznym Autor: RSS Aktualności

Zgodnie z § 2 zarządzenia Nr 475/2022 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia czasu pracy w 2023 r. dla pracowników Urzędu Miasta Kielce, dzień 22 grudnia 2023 r. został ustalony dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Urzędu w zamian za święto przypadające w dniu 11 listopada 2023 r.

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Sfinansowano ze środków @NarodowyInstytutWolności-CentrumRozwojuSpołeczeństwaObywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO @KomitetdosprawPożytkuPublicznego.

Scroll to Top
Skip to content