Industria otrzymuje zielone światło dla budowy elektrowni jądrowej z przechowalnikiem paliwa - StaszicowskiePress

Industria otrzymuje zielone światło dla budowy elektrowni jądrowej z przechowalnikiem paliwa

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) ogłosiło niedawno kluczową decyzję dotyczącą budowy elektrowni jądrowej opartej na małych reaktorach modułowych (SMR) oraz przechowalniku wypalonego paliwa jako integralnej części infrastruktury. Decyzja, określana jako „decyzja zasadnicza”, została wydana dla Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej Industria, rzucając światło na ambitne kroki Polski w kierunku nowoczesnej i zrównoważonej energetyki.

Według oficjalnego komunikatu resortu, decyzja zasadnicza obejmuje zatwierdzenie budowy elektrowni jądrowej wykorzystującej brytyjską technologię reaktorów modułowych Rolls-Royce SMR, wraz z kompleksem przechowalnikiem paliwa. Otrzymanie tej decyzji pozwala Świętokrzyskiej Grupie Przemysłowej Industria na ubieganie się o kolejne niezbędne zgody administracyjne, w tym lokalizacyjne, związane z realizacją tej znaczącej inwestycji.

Ministerstwo podkreśliło, że projekt elektrowni jądrowej ma kluczowe znaczenie dla interesu publicznego, wpisując się w strategię energetyczną i klimatyczną Polski. Energia jądrowa uznawana jest za istotny element transformacji energetycznej, pozwalającą na ograniczenie emisji CO2 i zapewnienie stabilności w dostawach energii.

Decyzja MKiŚ została poparta przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Ministra Aktywów Państwowych, co podkreśla szerokie wsparcie dla tej inwestycji na szczeblu administracyjnym.

Rozwój elektrowni jądrowych opartych na SMR jest częścią globalnego trendu inwestycji w nowoczesne, bezpieczne i bardziej elastyczne rozwiązania energetyczne. Polska, decydując się na taką strategię, wkroczyła na ścieżkę transformacji energetycznej zgodnej z europejskimi i światowymi wyzwaniami związanymi z klimatem i bezpieczeństwem energetycznym.

Decyzja ta oznacza ważny krok w kierunku dywersyfikacji źródeł energii w Polsce oraz umożliwia zwiększenie udziału energii niskoemisyjnej w krajowym miksu energetycznym. Integracja przechowalnika wypalonego paliwa jako nieodłącznej części elektrowni pokazuje zaangażowanie Polski w kompleksowy i bezpieczny rozwój energetyki jądrowej.

W najbliższych latach planuje się, że ta nowa elektrownia jądrowa stanie się istotnym filarem polskiego systemu energetycznego, zapewniając stabilność dostaw energii przy minimalnym wpływie na środowisko.

fot. Industria.eu

Sfinansowano ze środków @NarodowyInstytutWolności-CentrumRozwojuSpołeczeństwaObywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO @KomitetdosprawPożytkuPublicznego.

Scroll to Top
Skip to content