Gra decyzyjna Autor: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach – Aktualności - StaszicowskiePress

Gra decyzyjna Autor: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach – Aktualności

Pod przewodnictwem wicewojewody Michała Skotnickiego przeprowadzona została gra decyzyjna w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Obronne szkolenie skierowane jest głównie do kierowników organów administracji samorządowej wybranych po raz pierwszy.

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Artykuł sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO
Komitet do spraw Pożytku Publicznego.

Scroll to Top
Skip to content