Dyrektor Generalny powołany Autor: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach – Aktualności - StaszicowskiePress

Dyrektor Generalny powołany Autor: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach – Aktualności

W dniu 28 grudnia 2023 r. Wojewoda Świętokrzyski Józef Bryk powołał Pana Ireneusza Piaseckiego na stanowisko Dyrektora Generalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. W ostatnim czasie ta funkcja nie była obsadzona.

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Sfinansowano ze środków @NarodowyInstytutWolności-CentrumRozwojuSpołeczeństwaObywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO @KomitetdosprawPożytkuPublicznego.

Scroll to Top
Skip to content