Duże kwoty przeznaczone na różne formy wsparcia Autor: RSS Aktualności - StaszicowskiePress

Duże kwoty przeznaczone na różne formy wsparcia Autor: RSS Aktualności

Osoby bezrobotne, poszukujące pracy i pracodawcy mogą składać wnioski do Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach o realizację różnych form wsparcia dofinansowanych z EFS+ oraz Funduszu Pracy.

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Sfinansowano ze środków @NarodowyInstytutWolności-CentrumRozwojuSpołeczeństwaObywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO @KomitetdosprawPożytkuPublicznego.

Scroll to Top
Skip to content