Dostępność transportu publicznego i mobilność miejska. Konsultacje społeczne Autor: RSS Aktualności - StaszicowskiePress

Dostępność transportu publicznego i mobilność miejska. Konsultacje społeczne Autor: RSS Aktualności

Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące rozwiązań służących dostępności transportu publicznego i mobilności dla osób ze szczególnym potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. W związku z tym zapraszamy mieszkańców Kielc do wypełnienia ankiety, która pozwoli na lepsze przygotowanie Miasta Kielce do realizacji projektu w tym zakresie. Opinie zbierane będą do końca lipca br.

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Artykuł sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO
Komitet do spraw Pożytku Publicznego.

Scroll to Top
Skip to content