Debata o przyszłości rolnictwa Autor: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach – Aktualności - StaszicowskiePress

Debata o przyszłości rolnictwa Autor: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach – Aktualności

Wymiana poglądów i prezentacja wyników badań wokół współczesnego rolnictwa oraz analiza ostatnich 20 lat i zmian, które zaszły po wejściu Polski do Unii Europejskiej. To zagadnienia poruszane podczas Forum Nowoczesnego Rolnictwa, w którym uczestniczył minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski oraz wicewojewoda świętokrzyski Michał Skotnicki.

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Sfinansowano ze środków @NarodowyInstytutWolności-CentrumRozwojuSpołeczeństwaObywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO @KomitetdosprawPożytkuPublicznego.

Scroll to Top
Skip to content