Debata nad raportem o stanie miasta z udziałem mieszkańców Autor: RSS Aktualności - StaszicowskiePress

Debata nad raportem o stanie miasta z udziałem mieszkańców Autor: RSS Aktualności

Przewodniczący Rady Miasta Karol Wilczyński informuje, że na dzień 27 czerwca 2024 r. zaplanowana jest sesja absolutoryjna, podczas której odbędzie się debata nad „Raportem o stanie gminy Kielce za 2023 rok”. W debacie głos zabierać mogą mieszkańcy po uprzednim zgłoszeniu tego faktu Przewodniczącemu.

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Artykuł sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO
Komitet do spraw Pożytku Publicznego.

Scroll to Top
Skip to content