Czym oddychamy w Kielcach? Możemy już zobaczyć na tablicach LED Autor: RSS Aktualności - StaszicowskiePress

Czym oddychamy w Kielcach? Możemy już zobaczyć na tablicach LED Autor: RSS Aktualności

Dowiemy się dzięki nim jakie jest stężenie pyłów PM2,5 i PM10. Urządzenia do pomiaru jakości powietrza oraz tablice LED zamontowano w 10 miejscach w Kielcach. Będą one uzupełniać działający od 2021 roku System do monitorowania jakości powietrza na terenie Miasta Kielce.

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Sfinansowano ze środków @NarodowyInstytutWolności-CentrumRozwojuSpołeczeństwaObywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO @KomitetdosprawPożytkuPublicznego.

Scroll to Top
Skip to content