Czekamy na kandydatów do Nagrody Miasta Kielce za 2023 rok Autor: RSS Aktualności - StaszicowskiePress

Czekamy na kandydatów do Nagrody Miasta Kielce za 2023 rok Autor: RSS Aktualności

Do 15 stycznia 2024 r. można składać wnioski z kandydaturami do Nagrody Miasta Kielce za 2023 rok. Nagrody przyznawane są przez Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia: gospodarcze, kulturalne, naukowe, sportowe lub społeczne, realizowane na rzecz rozwoju Kielc. Wyróżnienia mogą być indywidualne lub zbiorowe.

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Artykuł sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO
Komitet do spraw Pożytku Publicznego.

Scroll to Top
Skip to content