Bezpieczeństwo imprez sportowych Autor: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach – Aktualności - StaszicowskiePress

Bezpieczeństwo imprez sportowych Autor: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach – Aktualności

Posiedzeniu wojewódzkiego zespołu do spraw bezpieczeństwa imprez masowych przewodniczył wicewojewoda Michał Skotnicki. Dyskutowano o sposobach zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas cyklu imprez sportowych w ramach rozgrywek o mistrzostwo PKO Ekstraklasy na kieleckim stadionie Suzuki Arena w rundzie wiosennej sezonu 2023/2024.

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Sfinansowano ze środków @NarodowyInstytutWolności-CentrumRozwojuSpołeczeństwaObywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO @KomitetdosprawPożytkuPublicznego.

Scroll to Top
Skip to content