Będzie punkt paszportowy w Ostrowcu Świętokrzyskim Autor: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach – Aktualności - StaszicowskiePress

Będzie punkt paszportowy w Ostrowcu Świętokrzyskim Autor: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach – Aktualności

Wojewoda świętokrzyski Józef Bryk i pełniący funkcję prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego Artur Łakomiec podjęli decyzję w sprawie utworzenia w tym mieście zamiejscowego punktu paszportowego. Zgodnie z porozumieniem strony podzielą się kosztami związanymi z utrzymaniem tej nowej placówki.

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Sfinansowano ze środków @NarodowyInstytutWolności-CentrumRozwojuSpołeczeństwaObywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO @KomitetdosprawPożytkuPublicznego.

Scroll to Top
Skip to content