Awaria stacji gazowej w Inowrocławiu: Polska Spółka Gazownictwa intensyfikuje prace przywracania dostaw - StaszicowskiePress

Awaria stacji gazowej w Inowrocławiu: Polska Spółka Gazownictwa intensyfikuje prace przywracania dostaw

Po niedawnej awarii stacji gazowej, która zaopatruje Inowrocław, Polska Spółka Gazownictwa z Grupy ORLEN przekazała informację o częściowym przywróceniu dostaw gazu dla około jednej trzeciej odbiorców. Pomimo utrudnień, zwiększona liczba ekip monterskich, także spoza regionu, aktywnie pracuje nad szybkim przywróceniem pełnych dostaw dla wszystkich mieszkańców.

Spółka apeluje o odpowiedzialność mieszkańców, prosząc o nieingerowanie w kurki główne gazowych instalacji. Niekontrolowane manipulacje mogą prowadzić do nieszczelności lub wypływu gazu, stwarzając zagrożenie pożaru lub eksplozji.

W związku z koniecznością pracy ekip wstrzymujących dostawy gazu, PSG ponownie zaapelowała o umożliwienie wejścia do lokali, którym dostawy zostały czasowo przerwane. Dostęp do tych mieszkań jest kluczowy dla kontynuacji napraw.

W celu jak najszybszego przywrócenia normalnego funkcjonowania dostaw, ekipy monterskie będą intensyfikować swoje działania, szczególnie w godzinach popołudniowych i nawet do późnych godzin nocnych, zwłaszcza w dniu pracy jakim jest poniedziałek.

Polska Spółka Gazownictwa zobowiązuje się do stałego informowania opinii publicznej o postępie prac i rozwoju sytuacji związanej z awarią.

Ważne jest również przypomnienie, że pracownicy Spółki nie są upoważnieni do uruchamiania urządzeń gazowych takich jak piece łazienkowe czy piece centralnego ogrzewania. Klienci powinni korzystać z usług wyspecjalizowanych serwisów lub stosować się do instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.

Nadzwyczajna sytuacja wymaga współpracy i zrozumienia ze strony mieszkańców, aby przywrócić normalne funkcjonowanie dostaw gazu w jak najkrótszym czasie. W miarę postępu prac, będą Państwo na bieżąco informowani o dalszych krokach podejmowanych przez Polską Spółkę Gazownictwa.

Fot. psgaz.pl

Sfinansowano ze środków @NarodowyInstytutWolności-CentrumRozwojuSpołeczeństwaObywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO @KomitetdosprawPożytkuPublicznego.

Scroll to Top
Skip to content