Ankieta w sprawie monitorowania „Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City” Autor: RSS Aktualności - StaszicowskiePress

Ankieta w sprawie monitorowania „Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City” Autor: RSS Aktualności

Strategia Miasta Kielce jest dokumentem wyznaczającym cele rozwoju naszego miasta w odniesieniu do wszystkich sfer jego funkcjonowania. Dokument ten obejmie zagadnienia w długim czasookresie oraz pomoże wskazać narzędzia, jakie należy wykorzystać, aby te cele zostały osiągnięte. Strategia wskazuje jak najefektywniej wykorzystywać posiadane zasoby z uwzględnieniem wszystkich czynników zewnętrznych w tym również potencjału finansowego miasta. Przedmiotowa ankieta jest elementem corocznego systemu monitoringu, który pozwala zidentyfikować i określić kierunki zmian w ramach oceny warunków życia w Kielcach przez opinię publiczną.

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Sfinansowano ze środków @NarodowyInstytutWolności-CentrumRozwojuSpołeczeństwaObywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO @KomitetdosprawPożytkuPublicznego.

Scroll to Top
Skip to content