Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Wypełnij ankietę Autor: RSS Aktualności - StaszicowskiePress

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Wypełnij ankietę Autor: RSS Aktualności

Miasto Kielce przystąpiło do aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, jednego ze strategicznych dokumentów gminy z zakresu gospodarki energetycznej i emisji gazów cieplarnianych. Zapraszamy mieszkańców i przedsiębiorców do jego współtworzenia.

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Artykuł sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO
Komitet do spraw Pożytku Publicznego.

Scroll to Top
Skip to content